Právní služby

Právní službyPro všechny operace s nemovitostmi obecně platí, že jejich právním souvislostem je třeba věnovat vždy nejvyšší pozornost.

Pro naše klienty zařizujeme veškeré právní služby spojené s prodejem, koupí, pronájmem nebo investicí do nemovitostí, stavbami, správou, a veškerými souvisejícími službami. V rámci naši činnosti dále zajišťujeme právní pomoc při prodeji nemovitostí v exekuci, nebo zatížených nemovitostí zástavou, věcným břemenem či jiným zatížením.

Mezi zajišťované právní služby patří:

 • zajištění všech právních dokumentů při prodeji/koupě domů, bytů, nebytových prostor i pozemků
 • zajištění zastupování klientů s plnou mocí
 • nastavení dokumentace dle právní legislativy při řízení a správě společností určených výlučně nebo zejména k vlastnění nemovitostí
 • navržení optimálních vlastnických struktur, zabezpečení jejich vzniku a fungování
 • zajištění zpracování smluvní dokumentace sloužící pro výstavbu či rekonstrukci budov a development územních celků, vč. uplatňování práv z odpovědnosti za vady a vyhotovování záručních listin
 • podávání návrhů na vklady a zápisy do katastrů nemovitostí (návrh na vklad vlastnického práva, zástavního práva, věcného předkupního práva, na vklad práva odpovídajícího věcnému břemeni atd.)
 • zajištění vypracování smlouvy o věcných břemenech
 • odborné konzultace o investičních příležitostech s právním podkladem
 • vypracování nájemní/podnájemní smlouvy a smlouvy o užívání bytu a nebytových prostor
 • smluvní zajištění vymáhání dluhů, dohod o splátkách resp. splátkovém kalendáři, přípravy žalob
 • předkládání návrhů na výpověď nájmu/podnájmů z bytu, nebytových prostor, provozních jednotek a pozemků, nastanou-li důvody uvedené v nájemní smlouvě, nebo vyplývající ze zákona
 • přípravu výběrového řízení a uzavírání smluv na pronájem ploch na umístění reklam dle pokynů vlastníka

Potřebujete pomoc právníka ve své situaci?

Využijte našeho kontaktního formuláře, napište nám a my Vám pomůžeme.